Informatie aan de cliënt:

Uiteraard is het van belang dat de werkwijze van de leverancier bij de behandeling van een klacht op passende wijze onder de aandacht wordt gebracht van alle cliënten.


Dit is dan ook de eerste stap die de leverancier van medische hulpmiddelen onderneemt:

Cliënten op een juiste wijze voorzien van informatie over de manier waarop u eventuele klachten behandelt en welke wegen voor de cliënt open staan als de klacht niet (naar zijn/haar tevredenheid) wordt opgelost.

 

De volgende stappen worden daarbij doorlopen:
1. Het door de leverancier in behandeling nemen van een klacht van een cliënt (al dan niet mondeling of schriftelijk).
2. Indien de cliënt en de leverancier niet tot overeenstemming zijn gekomen kan de casus schriftelijk door een cliënt als klacht aangemeld worden bij de betreffende Klachtencommissie van de branche.

 

 Voor meer informatie kan worden ingelogd bij een van de volgende partijen:

SEMH

Klachtenportaal Zorg BV