Mocht het zijn dat er een meningsverschil tussen u en de Mammacare Adviseur is dan kunt u contact opnemen met SEMH en/of Klachtenportaal Zorg.

SEMH en Klachtenportaal Zorg zijn zelfstandige en onafhankelijke organisaties die kwaliteitserkenningen afgeven aan aanbieders van medische zorg, zoals leveranciers van hulpmiddelenzorg.

De door SEMH erkende leverancier is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Mocht u een klacht hebben over de dienstverlening van de leverancier en u komt er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie:

 

SEMH en/of Klachtenportaal Zorg: 

De volgende stappen worden daarbij doorlopen:
1. Het door de leverancier in behandeling nemen van een klacht van een cliënt (al dan niet mondeling of schriftelijk).
2. Indien de cliënt en de leverancier niet tot overeenstemming zijn gekomen kan de casus schriftelijk door een cliënt als klacht aangemeld worden bij de betreffende Klachtencommissie van de branche.

 

SEMH

Klachtenportaal Zorg BV